• dane osobowe, w tym imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, stan cywilny,
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika,
 • numery ksiąg wieczystych/odpisy ksiąg wieczystych dla nieruchomości/ spółdzielczych własnościowych praw do lokali mających założone księgi wieczyste,
 • umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność ustawową lub prawomocny wyrok orzekający rozwód,
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli przedmiotem podziału jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zawierające w swej treści:
  • opis lokalu,
  • potwierdzenie, że prawo do lokalu przysługuje określonym osobom/ osobie,
  • informację o braku zadłużenia w płatnościach opłat eksploatacyjnych,
  • informację, że dla danego lokalu nie została założona księga wieczysta i nie ma przeszkód do jej założenia oraz numer księgi wieczystej nieruchomości macierzystej – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla którego chcemy założyć księgę wieczystą,
 • podstawa nabycia nieruchomości, tj.:
  • dokument potwierdzający nabycie przez obecnego właściciela danej nieruchomości (np. wypis aktu  notarialnego, przydział prawa do lokalu, postanowienie sądu lub inny),
  • zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nieruchomości przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia albo nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 1 stycznia 2007 roku,
 • wartość nieruchomości,
 • wskazanie sposobu spłaty jeżeli taka ma nastąpić pomiędzy stronami umowy.

 

Podział majątku dorobkowego

 

Kancelaria Notarialna Magdalena Kujawska Notariusz

ul. Szewska 5 (III piętro), 50-053 Wrocław

NIP: 924 169 90 64 | REGON: 381142383


Godziny pracy:

poniedziałek-piątek 09:00-16:00

 

Inne terminy po uzgodnieniu z sekretariatem Kancelarii

   
tel. +48 71 337 38 08
kom.

+48 502 478 419

e-mail : kancelaria@notariuszszewska5.pl

 

 

Formularz do kontaktu z nami :

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!