Opłaty

Wynagrodzenie notariusza

Za dokonanie czynności notarialnych notariusz pobiera taksę notarialną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 272), powiększoną o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki VAT.

Wysokość taksy notarialnej zależna jest od kilku czynników, to jest: od rodzaju czynności notarialnej, wartości przedmiotu czynności, a także przewidywanego nakładu pracy. Ostateczną kwotę wynagrodzenia notariusz ustala każdorazowo w drodze indywidualnych uzgodnień z klientami.

Darmowe porady i konsultacje

Wszelkich porad i konsultacji  dotyczących czynności  notarialnych udzielamy bezpłatnie.

Doradzimy Państwu w jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku, np. przy zawieraniu umów darowizny, dożywocia lub zamiany, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie czy też przejść przez procedury związane z dziedziczeniem.

Wyjaśnimy Państwu konsekwencje wszystkich możliwych rozwiązań prawnych.

Wskażemy także na szereg czynności prawnych, których w sposób alternatywny dla postępowań sądowych można dokonać w kancelarii notarialnej, oszczędzając czas i pieniądze.

Opłaty i podatki

Poza taksą notarialną notariusz pobiera:

•    podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

•    podatek od spadków i darowizn (SiD),

•    opłatę sądową.

Pobrane podatki i opłaty sądowe notariusz przekazuje na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych oraz sądów.

Sposób płatności

Kancelaria akceptuje płatności:

•    gotówką, 

•    kartą płatniczą,

•    przelewem, po uprzednim uzgodnieniu lub w przypadku stałej współpracy z kancelarią.

Numer rachunku bankowego :

Santander Bank Polska S.A.: 79 1090 2398 0000 0001 3733 5222

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (taksę notarialną, podatki oraz opłaty sądowe) prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii.