Dokumenty

Wykaz dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania czynności notarialnej :

Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie dokumentów przewidzianych prawem, tj.: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu lub innych (w szczególnych przypadkach). Posiadanie przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do aktu notarialnego.

Informacje dotyczące czynności notarialnych (w tym: wysokość kosztów,  podatków i innych opłat oraz wymaganych dokumentów) udzielane są nieodpłatnie. W tym celu prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii.