• dane osobowe osób biorących udział w czynności, w tym imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania,
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (wydaje urząd miasta),
  • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony),
  • akty stanu cywilnego spadkobierców:
    • odpisy skrócone aktów urodzenia,
    • odpisy skrócone aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński).

 

Akt poświadczenia dziedziczenia (tzw. APD)

Kancelaria Notarialna Magdalena Kujawska Notariusz

ul. Szewska 5 (III piętro), 50-053 Wrocław

NIP: 924 169 90 64 | REGON: 381142383


Godziny pracy:

poniedziałek-piątek 09:00-16:00

 

Inne terminy po uzgodnieniu z sekretariatem Kancelarii

   
tel. +48 71 337 38 08
kom.

+48 502 478 419

e-mail : kancelaria@notariuszszewska5.pl

 

 

Formularz do kontaktu z nami :

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!